Podpořme vědu na Slovensku

Veda chce žiť!

je nezávislou iniciatívou, ktorá chce upozorňovať na problémy vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku a podporovať pozitívne zmeny v týchto oblastiach. Zakladateľmi iniciatívy sú vedeckí pracovníci, ktorí si uvedomili nevyhnutnosť vlastného aktívneho prístupu a angažovania sa v problematike vednej politiky na Slovensku, keďže tá je dlhodobo v nezáujme politických elít aj verejnosti.

 

Více o iniciativě Veda chce žiť naleznete na www.vedachcezit.sk.Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 234 462 257
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz