Kulatý stůl na téma: Kohezní politika, výzkum, vývoj a inovace

Ve středu 18. 2. 2015 se uskutečnil v Lichtenštějnském paláci v Praze kulatý stůl na téma: Kohezní politika, výzkum, vývoj a inovace. Právě diskuse o výzkumu, vývoji a inovacích byla důvodem, proč se tohoto kulatého stolu zúčastnil jak člen Akademické rady Akademie věd ČR ing. Karel Aim, tak ing. Pavel Konečný, předseda Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu, a makroekonom ing. Jaroslav Šulc, jako zástupci ČMKOS.


V rámci kulatého stolu bylo představeno hned několik témat. Hodnocení a financování výzkumných institucí s důrazem na zrychlení vypracování a zavedení nové metodiky pro hodnocení výzkumu v ČR. To by se pak mělo odrazit při přidělování finančních prostředků tak, aby se zvýšil podíl financování poskytovaného výzkumným institucím na základě výkonnosti.

Druhým tématem byla administrace fondů EU z hlediska zadávání veřejných zakázek, při kterém bylo diskutováno, jak dále zlepšit správu finančních prostředků EU, a sice zjednodušením prováděcích struktur, zvýšením kapacity a lepším řešením střetů zájmů. Důležitá jsou také opatření jak zvýšit transparentnost při zadávání veřejných zakázek a zlepšit realizaci veřejných nabídkových řízení zajištěním odpovídajících pokynů a odpovídajícího dohledu.

 

Autorkou fotografií je paní Tereza Kopová.

Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 234 462 257
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz