Stanovisko k návrhu Věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Na základě jednání předsedy Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Pavla Konečného s předsedou Akademie věd ČR prof. Jiřím Drahošem a předsedou ČMKOS Josefem Středulou a po konzultaci s vedením Vysokoškolského odborového svazu bylo formulováno Stanovisko k návrhu Věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Stanovisko bylo poté zasláno Místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace jako zásadní připomínky Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu Věcného záměru zákona.

Stanovisko k návrhu Věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací k nahlédnutí zde.

 

Foto: předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš
Zdroj: Akademický bulletinRychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 234 462 257
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz