Proč lidé odcházejí z vědy?

Na každoroční Konferenci předsedů základních organizací Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu pořádané dne 27.10.2015 zazněla, kromě pravidelných informací o aktuálním dění ve svazu, také přednáška Mgr. Kateřiny Cidlinské ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Přednáška na téma „Podmínky profesního rozvoje začínajících výzkumnic a výzkumníků v ČR a odchody z české veřejné vědy“ poukazuje na některé z důvodů odchodů zejména mladých výzkumnic a výzkumníků z ústavů Akademie věd. Není asi velkým překvapením, že na prvních místech se umístily důvody jako „Finanční ohodnocení“ či „Systém hodnocení vědecké práce“.

Prezentaci k přednášce naleznete zde.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v článku Mgr. Kateřiny Cidlinské a PhDr. Marty Vohlídalové, Ph.D.

 

Foto: Mgr. Kateřina Cidlinská
Zdroj: DVTVRychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 234 462 257
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz