Výroční konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 2016

Ve středu 24. února 2016 od 9 hodin v Domě odborových svazů v Praze se uskutečnila konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu.

Program:
1.   Volba mandátové a návrhové komise
2.   Vystoupení hostů - paní PhDr. Taťány Petrasové, CSc., členky Akademické rady AV ČR a pana JUDr. Víta Samka, místopředsedy ČMKOS
3.   Souhrnná zpráva o plnění usnesení výroční konference Svazu ze dne 25. 2. 2015 a činnosti Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu v roce 2015; aktuální úkoly na rok 2016
4.   Zpráva mandátové komise
5.   Schválení nových Stanov OSPVV
6.   Zpráva o hospodaření Svazu za rok 2015; návrh rozpočtu na rok 2016
7.   Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti BOZP
8.   Zpráva o činnosti Komise pro správu podpůrného fondu v roce 2015
9.   Zpráva o činnosti Revizní komise Svazu a Komise podpůrného fondu
10.  Diskuse
11.  Návrh usnesení návrhovou komisí a jeho schvální
12.  Závěr konference

 

Výroční konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 2016

Předseda Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu dr. Pavel Konečný


Volba mandátové, návrhové a volební komise


zleva dr. Taťána Petrasová, členka Akademické rady AV ČR, předseda OSPVV dr. Pavel Konečný a místopředseda OSPVV dr. Jiří Voženílek


zleva člen OSPVV David Mařák, dr. Taťána Petrasová, předseda OSPVV dr. Pavel Konečný, místopředseda OSPVV dr. Jiří Voženílek a Václav Špalek, předseda Revizní komise OSPVV


hovoří dr. Taťána Petrasová, členka Akademické rady AV ČR

 

hovoří dr. Vít Samek, místopředseda ČMKOS

 hovoří Václav Špalek, předseda Revizní komise OSPVV

 
 

 

 Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 234 462 257
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz