XLVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

 

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 se uskutečnilo letošní jarní zasedání Akademického sněmu.

 

Velký zájem pochopitelně vzbudila Zpráva o průběhu hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR, ale asi největší diskusi vyvolala otázka zřízení ministerstva pro výzkum a vývoj. 

 

 

 

Tomuto tématu se ve svém projevu věnoval předseda Akademie věd pan prof. Jiří Drahoš.

 

Již tradičně byli jako hosté na Sněm AV ČR pozváni také zástupci odborů – předseda ČMKOS Josef Středula a předseda Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu Pavel Konečný. Také Josef Středula komentoval myšlenku nového ministerstva.  

  

Pro více informací navštivte webové stránky Akademie věd ČR.

Foto: Akademický bulletin

 Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 234 462 257
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz