Výroční konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 2016

Ve středu 24. února 2016 od 9 hodin v Domě odborových svazů v Praze se uskutečnila konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu.

Program:
1.   Volba mandátové a návrhové komise
2.   Vystoupení hostů - paní PhDr. Taťány Petrasové, CSc., členky Akademické rady AV ČR a pana JUDr. Víta Samka, místopředsedy ČMKOS
3.   Souhrnná zpráva o plnění usnesení výroční konference Svazu ze dne 25. 2. 2015 a činnosti Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu v roce 2015; aktuální úkoly na rok 2016
4.   Zpráva mandátové komise
5.   Schválení nových Stanov OSPVV
6.   Zpráva o hospodaření Svazu za rok 2015; návrh rozpočtu na rok 2016
7.   Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti BOZP
8.   Zpráva o činnosti Komise pro správu podpůrného fondu v roce 2015
9.   Zpráva o činnosti Revizní komise Svazu a Komise podpůrného fondu
10.  Diskuse
11.  Návrh usnesení návrhovou komisí a jeho schvální
12.  Závěr konference

 

Výroční konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 2016

Předseda Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu dr. Pavel Konečný


Volba mandátové, návrhové a volební komise


zleva dr. Taťána Petrasová, členka Akademické rady AV ČR, předseda OSPVV dr. Pavel Konečný a místopředseda OSPVV dr. Jiří Voženílek


zleva člen OSPVV David Mařák, dr. Taťána Petrasová, předseda OSPVV dr. Pavel Konečný, místopředseda OSPVV dr. Jiří Voženílek a Václav Špalek, předseda Revizní komise OSPVV


hovoří dr. Taťána Petrasová, členka Akademické rady AV ČR

 

hovoří dr. Vít Samek, místopředseda ČMKOS

 hovoří Václav Špalek, předseda Revizní komise OSPVV