Seminář pro předsedy základních organizací

 

Letošní podzimní seminář předsedů Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu, který se konal ve středu 26. října 2016, se svým obsahem věnoval zejména dvěma klíčovým oblastem. Tou jednou byla Koncepční novela zákoníku práce a kolektivní vyjednávání, což jsou témata, pro práci odborů, pochopitelně klíčová.

   

Jedním z nejpalčivějších problémů se v této oblasti stále ukazuje otázka opakovaného řetězení smluv na dobu určitou. Z diskusí vyplynulo, že situace je na jednotlivých ústavech výrazně odlišná, přičemž není výjimkou, že dochází až ke zneužívání §39 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce). Právě tento paragraf dlouhodobé řetězení pracovních smluv ve výjimečných případech umožňuje, a to z důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce.

Druhou oblastí, které se účastníci semináře věnovali, byly otázky spojené s aktuálním děním v Akademii i s plány vedení Akademie věd ČR do budoucna. Pozvání na seminář přijala paní PhDr. Taťána Petrasová, CSc., členka Akademické rady, která informovala o ekonomické situaci AV ČR a výsledcích Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010-2014 a paní prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., kandidátka na předsedkyni Akademie věd pro následující volební období.

     

Je třeba zdůraznit, že dobrá spolupráce Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu s vedením Akademie věd probíhá řadu let. Proto věříme, že návštěva paní prof. Evy Zažímalové na semináři předsedů základních odborových organizací je příslibem další vzájemně prospěšné spolupráce.

Ing. Pavel Konečný, Dr.
předseda Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu