Volební konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 2015

Ve středu 25. 2. 2015 se uskutečnila v Domě odborových svazů v Praze na Žižkově Výroční členská konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu. Tento svaz, který sdružuje zástupce 37 základních organizací působících v ústavech Akademie věd ČR a 1 základní organizaci výzkumného ústavu, volil nejen nové členy Společného výboru a komisí svazu, ale také svého předsedu a místopředsedu.

Hostem Výroční konference byla PhDr. Taťána Petrasová, CSc., členka Akademické rady AV ČR, která ve svém vystoupení, mimo jiné, potrhla dosavadní dobrou spolupráci mezi odbory a vedením Akademie věd ČR a vyjádřila naději na pozitivní dopady nové Strategie AV 21. Pozvání na konferenci přijal také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů pan Josef Středula. Ve svém projevu se pan předseda netajil obavami o budoucnost české vědy a vyzval odboráře k aktivnímu přístupu při jednáních, která mohou financování vědy ovlivnit.

Ve druhé části konference si delegáti a hosté vyslechli Zprávu o činnosti Společného výboru v uplynulém období, zprávu o činnosti v oblasti BOZP, zprávu o hospodaření a další. Na závěr přednesl předseda volební komise také zprávu o výsledcích voleb.

Při odpoledním jednání si nově zvolený Společný výbor na své první schůzi zvolil v tajných volbách předsedu, kterým se stal Dr. Ing. Pavel Konečný a místopředsedu, RNDr. Jiřího Voženílka. Druhá schůze Společného výboru byla svolána na úterý 17. 3. 2015.

 

Autorem fotografií je pan Jaroslav Škaloud.

 

 Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 234 462 257
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz