Články

Výroční konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 2018

Ve středu 28. února 2018 se v Domě odborových svazů v Praze uskutečnila konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu.

Konference se zúčastnili delegáti základních organizací.

 

Program: 

 1. Vystoupení hostů

 2. Volba mandátové, návrhové komise a volební komise

 3. Souhrnná zpráva o plnění usnesení výroční konference Svazu a zpráva o činnosti Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu v roce 2017 a aktuální úkoly na rok 2018

 4. Doplňovací volby do Společného výboru Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu

 5. Zpráva o hospodaření Svazu za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

 6. Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti BOZP

 7. Zpráva o činnosti Komise pro správu podpůrného fondu v roce 2017

 8. Zpráva o činnosti Revizní komise; stanovisko Revizní komise ke zprávě o hospodaření 
  Svazu v roce 2017 a k návrhu rozpočtu na rok 2018

 9. Diskuse

 10. Návrh usnesení a jeho schválení

 

Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 234 462 257
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz