Články

Pracovně právní důsledky koronavirové epidemie

Práva zaměstnanců během epidemie koronaviru

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je dostupná LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV ZAMĚSTNANCE BĚHEM EPIDEMIE KORONAVIRU.

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

JUDr. Vít Samek, místopředseda ČMKOS, zveřejnil přehlednou tabulku zpracovanou MPSV, která popisuje práva zaměstnanců v jednotlivých případech překážek v práci, k nimž dochází v souvislosti s vládními, popř. dalšími opatřeními realizovanými v rámci boje s koronavirem.

Program ochrany zaměstanosti "Antivirus"

Ministryně Jana Maláčová prosadila program Antivirus, který má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Vláda ČR tento program schválila. Díky tomuto rozhodnutí Vlády bude stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky prostřednictvím Úřadu práce ČR. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění. Je shrnuto v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podklady, ze kterých vycházeli představitelé ČMKOS při jednání sociálních a hospodářských partnerů s MPSV, jsou srozumitelně vyjádřeny v článku Co přinese doba pokoronarovirová?, ve kterém je předestřen pohled ČMKOS na budoucí vývoj naší společnosti.

ČMKOS již 18. 3. vyzvala Vládu a zástupce státu na všech úrovních k rozhodnému a rychlému jednání: Mimořádná doba potřebuje mimořádná opatření.

 Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 234 462 257
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz