Výroční konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 2017

Ve středu 22. února 2017 od 9 hodin v Domě odborových svazů v Praze se uskutečnila konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu. Konference se zúčastnili delegáti základních organizací.

 

Program: 

  1. Vystoupení hostů

  2. Volba mandátové a návrhové komise

  3. Zpráva o plnění usnesení výroční konference Svazu, o činnosti OSPVV v roce 2016 a aktuální úkoly na rok 2017

  4. Zpráva o hospodaření Svazu za rok 2016; návrh rozpočtu na rok 2017

  5. Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti BOZP

  6. Zpráva o činnosti komise pro správu podpůrného fondu v roce 2016

  7. Zpráva o činnosti revizní komise; stanovisko revizní komise ke zprávě o hospodaření Svazu v roce 2016 a k návrhu rozpočtu na rok 2017 

  8. Diskuse

  9. Návrh usnesení a jeho schválení

 

 

 

Jako každoročně, i letos, se v únoru konala v Praze v Domě odborových svazů Výroční konference odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu.

 


Kromě Zprávy o plnění usnesení výroční konference Svazu, o činnosti OSPVV v roce 2016 a aktuálních úkolech na rok 2017, kterou přednesl předseda Svazu pan Pavel Konečný, si delegáti konference vyslechli také aktuální informace hostů, kteří přijali pozvání na tuto nejvýznamnější událost Svazu.

 

Paní doktorka Taťána Petrasová, členka akademické rady Akademie věd ČR, podala informací o aktuálním dění v Akademii a vyjádřila naději, že dosavadní vzájemná spolupráce mezi Akademií a odbory bude trvat i po zvolení nového vedení AV ČR.

 

 

Paní místopředsedkyně ČMKOS Ing. Radka Sokolová seznámila účastníky konference se situací v členské základně ČMKOS a s možnostmi získávání nových, zejména mladých odborářů.


Následná diskuse zástupců jednotlivých základních organizací ukázala, že nejpalčivější otázkou při kolektivním vyjednávání zůstává řetězení smluv na dobu určitou a problémy v odměňování zaměstnanců


 Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 234 462 257
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz