Články

Výroční konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu 2020

Ve středu 26. února 2020 se v Domě Radost (dříve nazývaném Dům odborových svazů) v Praze uskutečnila konference Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu.

 

Delegáti schválili připravený program konference. Ten byl pak v plné šíři projednán.

  1. Vystoupení hosta, JUDr. Víta Samka, místopředsesdy ČMKOS. Jeho prezentace Odbory v právním řádu ČR je dostupná na stránkách OSPVV spolu s dokumentem Právní postavení odborových organizací v pracovněprávních vztazích.

  2. Souhrnná zpráva o plnění usnesení výroční konference Svazu a zpráva o činnosti Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu v roce 2019 a aktuální úkoly na rok 2020

  3. Zpráva o hospodaření Svazu za rok 2019. Schválení rozpočtu na rok 2020

  4. Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti BOZP v roce 2019

  5. Zpráva o činnosti Komise pro správu podpůrného fondu v roce 2019

  6. Zpráva o činnosti Revizní komise. Stanovisko Revizní komise ke zprávě o hospodaření Svazu v roce 2019 a k návrhu rozpočtu na rok 2020

  7. Schválení změn v dokumentu "Zásady pro individuální členství v OSPVV"

  8. Schválení výše členských příspěvků individuálních členů. Pro rok 2020 byl schválen členský příspěvěk 50 Kč měsíčně.

  9. Různé  - Odborářská příručka pro členy OSPVV - část 1 - právní poradenství.

  10. Schválení usnesení

 Rychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
IČO: 00571504

Tel.: 774 968 685
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Nám. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
www.cmkos.cz