Články

Prohlášení na obranu vědy a výzkumu

Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu (OSPVV) považuje stávající ekonomickou situaci ústavů Akademie věd České republiky i dalších, resortních výzkumných pracovišť za mimořádně závažnou. Ekonomické vyhlídky do roku 2023 jsou z hlediska inflace podobně neblahé, jako byl právě uplynulý rok 2022. Pro mnohé výzkumné ústavy, zejména v segmentu společenských a humanitních věd, je současný neutěšený stav zničující. OSPVV proto vydává prohlášení, které na tento stav upozorňuje a varuje před jeho negativními důsledky pro vědu a výzkum v České republice.

Tímto prohlášením se OSPVV připojuje k požadavkůmRychlý kontakt

Odborový svaz pracovníků vědy
a výzkumu

Politických vězňů 11
110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 00571504

Tel.: 774 968 685
E-mail: ospvv@cmkos.cz
www.ospvv.cz


Českomoravská konfederace odborových svazů

Politických vězňů 1419/11
110 00 Praha 1
www.cmkos.cz